Korte pjes sex hoorn

korte pjes sex hoorn

Frank verstjeerde de vergaderingen door met het stijgen van het alcoholpromillage kwaadaardige opmerkingen over collegas te maken en vervolgens over te gaan op gelal of het zingen van Grego riaanse zangen afgewisseld door de Internationale.

Hij wil graag laten weten dat hij met koor kna pen om ging in zijn jeugd. Toen hij hoofdredacteur Bibo van Bockul steeds vaker in het openbaar Bokkelul ging noemen en beweerde dat diens hoogrode kop een niet gevulde hoge drukpan was die op ontploffen stond was het genoeg. Hij werd geroyeerd tijdens een laatste roerige bijeen komst met algemene stemmen.

Meestal moest Frank na afloop van een vergadering door een van de overige redacteuren laveloos naar huis worden gereden en menigmaal kotste hij als dank voor het gebaar de achterbank onder. Even zo vaak werd hij voortijdig de auto uitgezet vanwege hand tastelijkheden en begon hij te huilen dat hij de weg kwijt was en niet wist hoe hij thuis moest ko men.

Hij ziet zijn naam liever niet genoemd als ik hem opbel. De practical jokes en de meedogenloze wraakacties van Frank zijn alom bekend.

Niemand wordt in schrijversland graag het zoveelste slachtoffer van zijn paranoïde wanen en eeuwig durende rancunes, want Frank heeft een geheugen als de olifant die in de porseleinkast van het artistieke leven tekeer gaat. Zo wierp hij in zijn alcoholische paranoia menig betontegel of fles benzine met brandende lont bij nacht en ontij door andermans raam als hem even iets niet beviel, waarbij hij zich onder invloed van drank en verdovende middelen nogal eens vergiste in het juiste adres.

Frank noemt het ludieke acties. De Enschedese recherche heeft hem nog steeds hem als mogelijke verdachte van de vuurwerkramp op het oog. Frank vindt het heel vanzelfsprekend, om dat hij die bewuste dag op bezoek was bij de vennoot van galeriehouder Leon, die een borduurfabriek runde, alhoewel hij zegt van de prins geen kwaad te weten, terwijl hij met zijn wijsvinger zijn ooglid omlaag trekt waardoor hij plotseling een behoorlijk lepe indruk maakt en Uw verslaggever even begint te twijfelen aan zijn integriteit als mens achter de auteur.

Verwilderd keek hij mij een uur geleden bij het open doen van de voordeur aan en zei: Zijn gulp wijkt en laat een overvloedige schaambos en het begin van zijn manlijkheid aan de basis zien.

Het formaat is aanzienlijk. La plume de ma tante! Hij zou met veel succes in een porno film kunnen spelen als hij niet te geremd was. Ik roer later het onderwerp aan als hij over zijn geld problemen begint, maar krijg nul op het rekest. Hij vermeldt dat hij meestal de hele dag in een gestreepte pya ma loopt, omdat het weinig zin heeft voor een alleenstaande man om zich aan te kleden. Voor wie zou hij het doen? Voor zijn vier katten? Die jaagt hij het liefst weg door zijn gulp te openen.

Doe open je klep, laat zien wat je heb, schatert hij. Zou hij zijn witte BVD sokken aantrekken voor het schaarse bezoek van zijn ex-vrouw die hoog le raar criminologie aan de Ersamus universiteit is of voor de gasmeter opnemer? De buschauffeur die altijd bij Mooie Paal stopt als hij opstapt om naar de provinciehoofdstad te gaan om bij Supermarkt de Boer voor een maand lang een reiskoffer vol pakjes oplossoep in te slaan weigerde hem in zijn pyama te vervoeren.

Hij rept over discriminatie door die diep Friezen. En in Auschwitz liepen ze toch ook in gestreepte pyamas. Daar heeft hij een verhaal over klaar liggen; over een art. Zestig jaar na dato hangt hij in een programma voor de E. Zelfs gefingeerd oorlogsleed levert revenuën en publiciteit in christelijke kringen op als je het goed speelt. De na de oorlog geboren zuster van Frank vangt nu drie uitkeringen waar onder één van de Stichting omdat zij aan nemelijk wist te maken dat zij in een vorige leven getraumatiseerd raakte door het geluid van vallende bommen.

Als dat allemaal geen reden is voor Frank om de hele dag in een gestreepte pyama rond te lopen dan weet hij het ook niet meer. Hij is immers schrijver en ziet zichzelf als krijgsgevangene van zijn talent. De buren vroegen op een ochtend op medelijdende toon aan hem of ze boodschappen voor hem konden doen.

Ze dachten dat hij chronisch ziek was omdat hij de hele dag in hansop rond liep met een slaapmuts op, ook als hij de tuin in liep om de post te halen uit de brievenbus bij zijn hek.

Zijn ex-vrouw is al jaren geleden weg gelopen omdat hij midden in de nacht inspiratie krijgt en dan luidruchtig wordt bij het schrijven van gedichten, dat gaat met veel lawaai gepaard bij orgelmuziek van Bach op orkaansterkte, waardoor zij op haar beurt weer van haar broodnodige nachtrust be roofd werd.

Tafels en stoelen worden nog al eens omgegooid in zijn scheppingsdrift als hij tijdens een impasse des nachts om half vier de kamer driftig rond banjert en luidop in zichzelf praat of aan zijn dagboek werkt dat in een manshoge kluis zorgvuldig bewaard wordt. Alles en iedereen moet wijken voor het grote, miskende talent van Frank. Ondertussen druk verder pratend gaat hij mij voor naar zijn huis kamer. Tegen een wit gestuukte wand staan een dozijn op spaanplaat geplakte groot formaat kleurenfotos van een naakte jonge vrouw die model heeft gestaan voor zowel zijn laatste roman als voor zijn kleinbeeld camera.

Ik schat haar op achttien, hooguit negentien jaar. Heel wat midlifecrisissen worden geprojecteerd door hunkerende kunstenaars en aardrijkskunde leraren op jonge, onschuldige dames. Tot voor kort fotografeerde Martin alleen architectonische con structies zoals wolkenkrabbers in New York.

Hij is van jongs af aan net als de kunstschilder Fred van der Wal gebiologeerd door de fotografie, maar nu heeft Martin op vijftigjarige leeftijd de jonge vrouw ontdekt als zijn enige subject matter. De lokroep van het jonge, naakte vlees is voor hem onweerstaanbaar en hij voelt zich door zijn leeftijd als een Odysseus met een dikke buik, naakt vast gebonden aan de mast van zijn eigen begeerte, te midden van de gillende sirenen.

Be schaamd en wat geagiteerd draait hij snel het dozijn naaktfotos om zo dat ik niet meer kan geniet en van de weelderige schaambos en wulpse borsten met jampotdekselgrote tepelhoven op de foto.

Ouwe, geile bok, denk ik, wat wil je nog met je uitgezakte dik ke pens en je open gulp. Voor jou zijn er hooguit de tuberculeuze seropositieve oostblokhoeren van de Keilenweg en de Wallen, waarschijnlijk nauwelijks neukbereid, zelfs niet tegen adekwate betaling of ze moeten hoognodig een shotje zetten om verder te freewheelen naar de roze wolkjes en de luchtkastelen van het uitzichtsloze junkie bestaan.

Frank is direkt herkenbaar aan zijn merkwaardige nerveuze, hese stem die hem steeds lijkt op te zwepen tot conversatie in een nog hogere versnelling.

Soms doet hij mij aan Martin Ros denken, dan weer aan Simon Vinkenoog. In je gezicht glim lachen ze, smeren ze stroop, de honing is dan spotgoed koop, maar als je je om draait spuwen ze een roomsgele kwat op je hielen. In de Nederlandse literatuur heeft hij doorgaans al helemaal niets te zoeken.

Zijn boeken verkochten niet, dus was hij noodgedwongen tientallen jaren afhankelijk van het fonds voor de letteren. Tegelijkertijd voelde hij de intense ver nedering van het ophouden van zijn hand bij de overheid, een vorm van bedelarij waar andere mensen op neer keken en door wie hij er altijd op is aangesproken met de weinig opbeurende woorden: Wij moeten er voor werken! Voel je jezelf geen uitvreter? Kots je niet van jezelf? Zijn moe der heeft hij sinds zijn eerste levensjaar niet mee gemaakt.

Hij werd gedumpt bij de grootouders waar hij een helse jeugd door maakte. Ze peperden hem in dat hij geen rechten, wel plichten had. Zijn zak geld werd uitbetaald in klappen en schoppen, schelden, vloeken en tieren. Een bestaan als gelauwerd auteur leek hem aanvankelijk zo aantrekkelijk, in de onbevangen aan loop van zijn carrière, toen hij op een kamer van drie bij vier meter in het centrum van Amsterdam woonde en tot jaloezie van heel wat vrienden en kennissen een huur betaalde van nog geen veer tig gulden per maand.

Zelfs in de silver sixties een schijntje. Hij woonde op vijf minuten loop afstand van de toen nog veel belovende kunstschilder Fred van der Wal, die volgens Frank zijn belofte nooit heeft ingelost. Niemand deugt in de de optiek van onze schrijver. En in het vragen uurtje na de lezing die hij onlangs hield voor een gezelschap E. Was U soms nergens anders geschikt voor? En waarom rijd U net als Remco Campert geen auto? Bent U soms homoseksjuweel? U schijnt pijp te roken, net als Sartre en Vestdijk, maar om welke reden rookt U geen Gitanes of Gauloises?

Zwakte op de long en? En heeft U een moederbinding? En wat dacht U van Jan Cremer? Hij wist nog steeds de antwoorden niet. Hij zou het wel nooit weten, dacht hij meestal. Wat had het ontbreken van een auto te maken met een homoseksjuwelen inslag?

Hij improviseerde meestal een antwoord op die vraag ter plekke. Elke keer verzon hij iets anders. Dat zag hij als een literaire oefe ning. Het zou een zwakke indruk maken en dat zou de verkoopcijfers weer drukken.

De toe hoorders verwachtten nu eenmaal uitspraken over de gelaagdheid van het verhaal, de symbolisch e betekenissen, de apocriefe inhoud verklaard voor ongeschoolde arbeiders, het waarheids- en werkelijkheidsgehalte van zijn proza, dus mompelde hij maar wat over zijn jeugdliefde voor Remco Campert, de meest herkenbare, verstaanbare dichter van de vijf tigers die met zijn lichtvoetig, on-Nederlands proza in de zestiger jaren een way of life schiep voor een enkele lichtzinnige generatie van licht op hol te brengen modieus gekapte hoofdjes en aldus niet snel vergeten raakte.

Dat alles met alles moest samen hangen en geen mus van het dak mocht vallen zonder reden, hetgeen hij van een beroemde Nederlandse schrijver had opgestoken die hij liever niet bij name wilde noem en om zichzelf en de licht ontvlambare allochtone weduwe- of liever gezegd; een niet al te intelligente da me, lang geleden afkomstig uit de Overzeese geslachtsdelen- niet te compromitteren.

Op bezoek bij de ex-Amsterdamse schrijver Frank Forrest. Hij woonde toen nog in een verbouwd dijkhuisje in Friesland en voerde als zoon van een bekende Amsterdamse advocaat een proces tegen de Vereniging van Letterkundigen omdat hij de hem toegekende subsidie veel te laag vond.

Dat scheelde hem duizenden guldens per jaar. Zelfs de wartaal producent Jac Firmin Vogelaar kreeg meer dan hij en die had niet eens de Handels HBS aan het Raamplein, gevolgd na een mislukt avontuur op het Vossiusgymnasium, waar hij in de klas zat bij Fred van der Wal. Hij vond het een schande voor de literatuur in het algemeen en de democratie in het bijzonder dat hij niet meer geld van de overheid kreeg. Hij wil eerst iets zeggen over het fonds voor de letteren.

Zijn uitgever raadde hem na zijn tweede boek aan daar zo snel mogelijk een beroep op te doen, dan zou hij geramd en gebeiteld zitten voor zijn hele verdere leven via een prima uitkering. Die boeken van hem waren kritisch ontvangen en liepen niet, omdat ze iets totaal nieuws in die tijd vertegenwoordigden waar niemand op leek te zit ten wachten, meende hij, maar dat zou volgens hem snel veranderen als hij maar eenmaal interna tionaal doorgebroken was via uitgeverij Gallimard.

Het eerste jaar raakte de uitgeverij dankzij een uitgebreide reclame campagne er met moeite toch nog een paar honderd kwijt. De recensenten sabelden zijn eerste boek neer, o. Frank had Theun het huis uit gezet omdat die uren lang onder de douche bleef staan om zijn lange haar te wassen. Theun leed als mammas lieveling aan een moedercomplex en telefoneerde daaglijks uren lang met haar. De telefoonrekening liep op naar astronomische hoogte en Frank maar betalen.

In zijn naïviteit had Frank gedacht van het voorschot op zijn eerste boek een huis aan de Koning inneweg of Willemsparkweg te kunnen kopen en genoeg geld over te houden voor een butler, een maitresse en een zilverkleurige Mercedes Sport, net als Jan Cremer dertig jaar eerder.

Daar kwam hij pas achter toen hij zijn girobijschrijving bekeek waarop slechts een kleine tweeduizend gulden was gestort. De voorschotten voor debutanten zijn sinds de jaren zestig alleen maar kleiner geworden, dus hij had nog niet te klagen. Hij dacht dat zijn boek een onverbiddelijke bestseller zou worden. Hij zag zichzelf als de nieuwe Jan Cremer.

Producent van een boek dat door het hele Nederlandse volk zou omarmd en gevreten zou worden. Alleen al van de vertaalrechten verwachtte hij al een leven lang comfortabel te kunnen leven. Hoe hij er op gerekend had binnen twee weken na de verschijningsdatum een gevierd man te zijn. De ster van elk literair festijn en culturele media show. Op handen gedragen door de incrowd van de grachten gordel.

Een avond vullend programma met Adriaan van Dis was het minste dat hij zou mogen ver wachten, dacht hij aanvankelijk.

Het tegendeel bleek waar. Hij had de zoveelste winkeldochter ge produceerd. Zelfs in zijn stoutste dromen had hij dat niet kunnen denken. Binnen drie maanden was zijn boek uit de schappen van de moderne boekhandel verdwenen.

Binnen een week uit de etalage van de Atheneum boekhandel aan het Spui waar de luidruchtige verkoopster Petra, het meisje met het rattenkopje en de ronde bril het boek tegen elke klant afkraakte.

Door haar Tokkie Tor bril met de grote ronde glazen zag zij alles; ook de junkie dichter Arie Veter, die de zaak binnen sloop met een verdacht wijde jas. En hoe hij steevast een uur later weer vertrok met tientallen po weziebundels onder zijn jas handig de kassa om zeilde. Hoe ie mand zo in gotsnaam wilde leven, dacht zij vaak, maar liet hem zijn gang gaan.

De corporatie van meneer Johan betaalde. In fiscaal opzicht was winkeldiefstal geen probleem. Daar was de jaarlijkse afschrijving goed voor. Als dat geen aanbeveling was in de culturele hoofdstad. Simon die het hele Leidseplein aan de drugs had geholpen. Ondanks zijn habit zou Arie toch nog een dichtbundel van eigen hand laten verschijnen.

In een land waar dichters honger leden met uitzondering van de oog en oor verblindende Hagar Peeters. Hij vond haar een C. Een cultu rele stoot. Hij zou tegen iedereen beweren dat hij bulkte van de royalties en de mooiste vrouwen zouden massaal in katzwijm aan zijn voeten gingen liggen na het vernemen van zoveel weelde.

Hij zou ze goed in peperen dat het sterke benen zijn die de weelde kunnen dragen. Kijk maar; ik heb ze! Om daarna zijn broek te laten zakken onder verrukte kreet jes!

Honderden liefdes brieven met naaktfotos zou hij ontvangen van willige dames en heren met neukdrang. Gedragen slipjes bij de vleet per van Gendt en Loos in grote verhuisboxen afgeleverd bij zijn adres, zoals bij de auteur Biesheuvel een gebruikelijke usance was. Het tij keerde niet in zijn voordeel.

De recensenten waren unaniem in hun vernietigende oordeel. Zelfs de pukkelige Telegraaf bleekscheet Yves Sitniakowsky, die nog bij Frank op het Vossiusgymna sium had gezeten, schreef een afkrakend artikel over zijn laatste werk.

De schuld aan de uitgeverij van Frank bedraagt nu veertigduizend euro en loopt ieder jaar verder op door de stijgende rente. Zijn krediet heeft hij verspeeld tot in de kroeg. Het tij in literatuurland veranderde. Hij stond erbij en keek er naar met open mond en grote ogen naar de steeds omvangrijker wordende boekenberg en hoe de hele boekenmarkt veranderde en in elkaar sodommieterde. Tegenhouden kon hij niets. Veranderen wilde hij niet. Meegaan met de laat ste mode weigerde hij principieel.

Compromissen aan de veranderde literaire smaak kende hij niet. Met elk volgend boek leek het alles of niets te worden. Daar draagt hij nu de gevolg en van. Medisch, sociaal, contactueel en financieel zit hij totaal aan de grond en de nabije toekomst ziet er weinig rooskleurig uit. Een miljonairsweduwe zou misschien uitkomst brengen. Hij kende er maar één, Blondy, een Brigitte Bardot op leeftijd. Ze woonde in een landhuis aan de Vecht.

Een Ya maha vleugel in de salon. Een chique sedan voor de deur. Elke woens dag naar het koor van Arti et Amicitiae. Het van een kunstschilder uit Frankrijk geleende boekje Postkantoor van Charles Bukowski had ze nooit geretourneerd, hoorde hij. Frank wist dat hij toch geen enkele kans maakte als huwelijkskanidaat. Het wachten was op het overlijden van zijn vader die de grootste fotoverzameling van het land had, die hij onmiddellijk bij Sothesby onder de hamer zou brengen. Hij schat de opbrengst op een anderhalf miljoen.

Na successiebelasting en het aan deel van de veilinghouder zal er minder dan de helft over blijven. Genoeg voor een bescheiden rijtjeswoning in Zaandam in een volks buurt en een trein abonnement eerste klas. Frank Forrest heeft alles in huis voor het geval dat.

Een schoenendoos vol barbituraten, scheer mes sen, een strop en een op zijn maat gemaakte met de hand beschilderd doodskist. De parafernalia van een patheet naar goed negentiende eeuwse romantiek. In het ergste geval als niets lukt gaat hij gewoon aan het gas, net zoals zijn vader in een mislukte zelfmoordpoging ondernam, want waarvoor heeft een mens anders een aardgasaansluiting? Zelf koken doet hij niet.

De afwas van maanden lang staat aan elkaar te rotten in de granieten wasbak. En als hij toch zelfmoord gaat plegen dan doet hij het nog dit jaar want volgend jaar is de gasprijs alweer tien cent de kuub meer en dat kan hij van zijn schamele inkomsten niet op brengen, zegt hij met een morbide grijns.

Het is tegenstrijdig met het feit dat hij als toekomstige zelfmoordenaar niet postuum een rekening zal kun nen vol doen. Het urenlang bellen van nul zes lijnen is er ook niet meer bij. Zijn telefoon is afgesne den toen bleek dat hij de rekening van meer dan tienduizend gulden nooit zou kunnen betalen. Hij zit in de schuldsanering. Zelfmoord is nog steeds een goed alternatief voor wie als auteur geen uit komst meer ziet, denkt hij en deelt dat hardop mee. Het zoveelste cliché deze middag.

Suicide door middel van slaapmiddelen is een prima glijmiddel om langs lijnen van geleidelijkheid uit het leven te stappen, vindt hij. Nee, hij laat niemand achter die iets om hem geeft. Zelfs geen aanloopkat of Heilssoldaat. De bakker en de melkboer komen al lang niet meer aan de deur. Zijn bestedings pa troon is te weinig lonend voor een kleine zelfstandige die een wagen uit de middenklasse wil rijden.

Je merkt er niks van als je maar genoeg slikt; geen pijn, geen lijden, geen dramatisch afscheid, geen gerochel of gekreun. Je glijdt gewoon weg in een diepe slaap. De vorige keer is het faliekant mislukt, dat wel. Ze vonden me net op tijd, zeiden ze, maar voor mij was het de verkeerde man op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats, die toen langs kwam. De brenger van de slechte boodschap is bij niemand populair. Ik had per ongeluk de buiten deur open laten staan. De buurman vond mij en verwachtte dat ik hem dankbaar zou zijn, maar ik heb hem de zaal van het ziekenhuis uitgevloekt en weg gescholden.

Ik was klaar voor de man met de zeis. Ik lag daar met een dozijn infusen in mijn vel geprikt, die aan slangen vast zaten waaraan in plaats van bloed in de zakken een fysiologiese zout oplossing zat omdat ik tegen bloedtransfusies ben en weer an dere zakken met medicijnen als tranquillizers in vloeibare toe stand aan verrijdbare kapstokken hingen, ik werd vol gepompt, dat is ook geen lolletje, ik voelde mij langzaam vol chemicaliën lopen, steeds giftiger werd ik.

Er daalde een grote boosheid in mij neer. Toen is er een grote, boze neger in mij neer gedaald. Net als bij Lucebert, maar die bleef lach en vanwege alle subsidies. Ik was een soort proefkonijn voor de farmaceutische industrie als fonds patiënt, dat komt er van als je in het ziekenfonds zit, dan telt alleen andermans belang, hebben ze me later verteld, dan kun je nog beter dood zijn, want elke keer als je je om draait of een scheet laat schiet er weer een infuus uit en lig je weer te bloeden omwille van de medische stand en het grootkapitaal.

Ik leek gotdome wel een vergiet met al die gaten in mijn huid! Doktoren zijn gesubli meerde sadisten om over de verpleegsters maar te zwijgen, dat zijn alle maal potten en de verple gers poepstampers, die er plezier in hebben je geslachtsdelen en anus schoon te schrobben met een harde borstel, het liefst een staalborstel en als je niet uitkijkt drukken ze tersluiks nog een duim in je anus om te kijken hoe je reageert!

Medisch onderzoek je noemen ze dat als ze je pros taat raken. Recht in de geurige paarsbruine, vochtige roos. Even gaatje prostaatje, meneer! En daar gaattie nog een keer! En wie protesteert wordt aan zijn bed vast gebonden of onder het spanlaken gelegd net als mijn ex- ver loofde Nel Snel. Gillend werd ze afgevoerd naar Vogelenzang waar mijn goede vriend Kees Bregge wipper en mijn broer Bob ook net waren opgenomen.

Goed gezelschap kent geen tijd. Mijn zuster is er ook rijp voor, die heeft elke band met de realiteit verbroken. Hij praat aan een stuk door. Zijn gruwelijke bestaan lijkt steeds meer in de loop van het gesprek op het scenario van een horrorfilm. The chain saw murders. Frank zaagt maar door. Hij is niet te benijden. Ik moet wel eerlijk zijn: Het is bijna ondraaglijk, dat wel.

Sex is mis schien een voorwaarde om geestelijk gezond te blijven, maar daar kun je zelf nog een oplossing voor zoeken als je geen partner kunt vin den. Je hebt niet voor niets vijf vingers aan elke hand, de handjive, van trekkensstein of je rost een dildo er anaal in, hangt tepelklemmen aan je gevoelige uiteinden, gespt een cokring om, trekt dameslingerie aan, stopt siliconenvullingen in de van je vrouw geleende bustehouder, scheert je hele lijf glad en gaat de baan op, een echte man zoeken, een wakkere spuitgast om het helse vuur in je te blussen, maar niet kunnen schrijven, dat is veel erger dan eenzaamheid of gebrek aan sex.

Het is de hel. Een oplossing voor zijn niet te benijden positie lijkt voorlopig nog niet voorhanden. Hij is nooit ter plaatse aan gekomen. Hij was tot de ultieme slot conclusie gekomen dat hij hele maal geen talent had. Voor de zekerheid midden op de oceaan en midden in de nacht. Terug zwemmen was onmogelijk. Naar de haaien, letterlijk…deden maar meer beeldende kunstenaars en auteurs dat, daar zijn er sowieso veel te veel van. Al die halve zolen in beeldend kunstenaarsland imiteren Dali, maar halen nooit dat nivo.

Ik ontmoette in Alkmaar laatst op straat een Dali epigonerende schilder. Een vriendelijke jongen met een bek vol rotte tanden. Dat komt er van. Die mogelijkheid om overboord te springen heb ik ook zo nu en dan overwogen, maar ik kan heel goed zwemmen. Ik won vroeger van jongens van de zwemclub met de schoolslag. Ik trek nog gemakkelijk negentig baantjes in het zwembad. En waar moet ik overboord springen? Over de reling van de IJ pont? Een cruise kan ik echt niet betalen.

Nee, ik moet het dichter bij huis zoeken. Zoals Francois Haverschmidt jezelf wurgen met het koord van de overgordijnen is toch ook niks. Ik heb wel alles in huis voor het geval dat, als de nood aan de man komt …om heel zeker te zijn als ik helemaal niet meer kan schrijven, dan gooi ik een paar handen vol paarse, roze en licht groene tabletten mijn strot in en spoel die weg met een paar liter cognac en wisky.

Nee, niet on the rocks. Je moet het jezelf niet te gemakkelijk maken. Op genieten staat de doodstraf in mijn optiek. Zoals ik ook ben. Die wisky koop ik bij de Lidl. Acht jaar op eikenhout gelegen. Straks lig ik ook op eikenhout, hoop ik. In de Bourgogne koop je voor een paar centen een graf waar je tot in eeuwigheid kan blijven liggen. Ik heb nummer honderd elf. Ruimte genoeg voor twee plaatsen. Als je zin hebt…Niet dat ik dwingend wil over komen. Ik blijf als noorderling een calvinist.

Ze heb ben het er allemaal moeilijk mee. Als ik niet meer kan schrijven, ja, dan… Nu niet, nooit meer, dan heeft het leven geen enkele zin meer, dan heeft niets meer zin.

Als ik dat eenmaal zeker weet, dan neem ik wraak op het leven, gaat de deur op slot en het licht voor goed uit. Vrienden heb ik niet, dus ik hoef niemand te waarschuwen, dat maakt het allemaal gemakkelijker. Ik blaas mijn eigen lampje uit. Ik heb zo de veilige zekerheid dat ik zonder een cent je pijn aan mijn einde kom.

Ik val niemand lastig met de oplos sing van mijn sores. De psychia ters zullen aan mij niks verdienen. De deur gaat de volgende keer wel op het nachtslot.

Ik geloof nergens in. De kosten kunnen dan flink op lopen. Voor de nabestaanden, laten die maar fijn gaan dokken. Ze hebben nooit naar mij om geke ken. Niemand zal van mijn dood beter worden, zelfs niet het Leger Des Heils of een nul zes lijn.

En ik doe het natuurlijk voor de elfde van de maand, dat scheelt me weer een maand huur extra. De gaskraan zet ik eerst even wijd open en ik steek een uit de kerk gejatte gewijde kaars van een me ter aan in de huiskamer. Met een beetje geluk vliegt het hele flatblok de lucht in. Dan kom ik toch nog in de krant. Als ik ga, dan gaan de buren met me mee.

Ik ben een literaire terrorist. Zo ga ik de geschiedenis in. Als een literaire van Speyk! Schijt aan de buren en daar gaat ie nog een keer! Ik heb nu negen maanden lang alleen maar suf gelul op papier kunnen krijgen. Mijn uitgever dreigde met een proces als ik mijn manuscript niet voor de contractueel afge sproken datum inlever. De zoveelste door anderen opgeworpen blokkade. Ik dacht; ik doe het net als Jack Kerouac, ik draai een honderd meter lange rol telegram papier in mijn schrijf machine dan moet het lukken en drink vantevoren een paar liter wisky, dan wellen de zinnen vanz elf op uit het onderbewuste, dan ram ik de metaforen uit mijn toetsenbord.

Wat Jack kon, moet ik toch ook kunnen. We zijn inmiddels bijna zestig jaar verder, dus die methode moet eenvoudigweg nog goed werken. Er welde echter helemaal niets op. Ik ken een oude douanier in Roosendaal, me neer Eduard Rousseau, die in zijn vrije tijd schilderde. Op zijn zolder lagen oude rollen telegraafpa pier. Een sympatieke man met Franse en Ierse voorouders. Ik heb nu ge noeg papier om wel honderd vuistdikke romans te schrijven, maar ik kom niet verder dan de eerste zin.

Ik ben opgedroogd, leeg geknepen als een citroen, dat komt allemaal door die wijven. Er is geen enkel alternatief voor schrijven. Eigenlijk is schrijven veel beter dan zo maar naamloos dood gaan, maar wat moet je als je niet verder kunt gaan.

Je schiet er allemaal niets mee op. Zelfs Marcus Heeresma, het schrijven de ondier, die zich dood dronk was al snel vergeten en over Faber Heeresma die met zijn dronken kop tegen een bus op Ibiza reed hebben we ook nooit meer iets gehoord.

Dat lullige zoontje van Heeresma is geboren als oud wijf. Afkomst is geen garan tie. Het garandeert niets wie je vader is. Ik heb een revolver. Schiet je dwars mee door een motorblok. Gekocht op een brocante markt, ergens in de Nièvre. Peer, zet er de leer aan, Da 'k er op gaan! Op de Veluwe trekt hij naar Harderwijk: Die koften een brood Voor een groot. Is dat niet goedkoop! Joa, dat geleuf ik! Digitized by Google — 45 — Te Liedekerke spreekt hij van een ingebeelde plaats: Da'k Lizabeth alleen hou 'k Zou ze nijpen dat ze schreön zou.

Te Denderleeuw heeft hij kennis met eene we- duwe i: Die trouwt een weduwvrouw! Als kersenliefhebber zingt hij nog te Quaremont: Digitized by Google Te Zegelsem roept hij: Brood ende kaas, Dat eet hi al den dag, Daaromme es de kerel zoo daas, Hi eet des meer dan hi 's mag!

Slaat den boer z'ne kei of; Laat er nog 'n bitjen an, Dat hij nog kijken kan! Te Wieze en te Herdersem: G'haalt er eer of! Eindelijk zingt hij eenvoudig weg, te St Lievens- Houtem: Tc Ben hier weer al! En dit Isiatste rijmpje verbeeldt juist genoeg den klaren, luidklinkenden weduwaalzang. De namen Oriolus Latijn , Galbula Lat. Zeiischrift, X, , Het vlugge winterkoninkje zingt van vuur en brandhout Verg.

En wat rijshout, Wat rijshout, Wat rijshout daarbij! In ons land daar stoken ze vieren! Half houten zoo dik als mijn beenen! En die gekloven in vieren. En daar nog veul dun hout onder!

Dat brandt gelijk den donder, Donder, donder, donder! Stokken mijn bille dik En wat erwtrijs, tit-tit-tit! Het voigende, van Denderwindeke, geeft het best den klaren, luiden, frisschen zang van ons vogeltje weder: Al onzen kant maken ze vierstokken Als beenen dik-dik-dik!

Te Borne Overijsel , waar deze vogel Ncitel- könnik heet, zingt hij als volgt: En dat in dreeën kleuft Dat brandt.

Digitized by Google — 50 — De schrijver ziet daarin eene toespeling een uit- zonderlijk feit nochtans op de brandnetels, waar de vogel zijn nestje bouwt. Wij eindigen deze belangrijke vogelzangstudie met den heiligen vogel, den lentebode, de Zwaluw, Het kind kent vooral: Zij zingt en prazelt, als zij met het voorjaar terug- komt: En nou is 't al verkwitteld en verkweiteld. En nou is 't al verdestrueerd! Een tarwetas, Een winkel waar haver in was En, als mijne oogen mij niet bedriegen Dan is het al gaan vliegen.

Vond ik hier nen korentas, Nen havertas, Nen vlassentas, En nu vind ik hier niet! Alles is verkwiet, Kwitter-kwetter, kwitter-kwetter, Digitized by Google — 51 — Kwiet-kwiet-kwiet! En waar is dat gebleven? Als ik deureging, Dan waren alle boerenschuren volgebouwd Van beneden tot in het kruinhout, En nou niet niet!

De boeren zijn alles kwiet, kwiet. Dan stond hier een potje met smout En een potje met boter, En nu is 't allemaal verzwitseld en verzwatseld. Een korentas, Maar als ik weere kwam, 't Was al verzwieteld en verzwateld.

Waar zijn zij nu gevarrrrrren? En nu is 't alles verkwitterd, verkwetterd Dat er was! Vol tas, vol tas. En nu is alles verkwitterd, verkwetterd, Verdestruweerd! En nu allemaal verdestruweerd, weet-weet! Dan was er nen tas, nen tas, nen tas, Ne korentas, Nen terventas, Ne schelft vol vlas, En nu is 't al verkwitterd, verkwetterd. Door 't gat gespetterd, Verdestruweerd! Maar nu is alles versnipt, En versnapt En verteêeerd Digitized by Google — 54 — Nen schelf vol vlas!

En nu is 't al verdistruweerd, Wit, wit, wiet! En als ik dan weerkwam, 't Was allemaal uitgewroet. Wat voor een vuile boer is dat? Wanneer ik wegging, Zaten de schuren vol koorn; Wanneer ik wederkwam. Was alles verswieseld, verswanseld en verteerd! De schuur is vol, De stal is vol; En als ik wederkom, Zien ik geen spier I Lenaarts, — VL, X, Ass ick wedderkam, wedderkam, Har de sparling, De dickkop, de dickkop Alles vertahrt!

Digitized by Google « Toen ik hier was, Toen ik hier was, En alles vol van hooi was, En nu is alles opgevreten, Vreten, vreten! Mijn boterpot is uit, Mijn boterpot is uit! Hij is uit, hij is uit! Rond Aarschot kennen de kinderen een ander zwaluwrijmpje; zij zingen er als de lieve zwaluw ons verlaat: Was er nen korentarwentas, En als ik vromkwam. Was alles verkwist en verkwast! KilLvoTschentSLBJ, Buiten de vogels komen hier enkel de kikvor- schen, wier gekwaak, des avonds en des nachts, de aandacht vestigt, in aanmerking.

Te Wambeke, ook te Liedekerke heeft men een wisselzang met soli en koren. Diepe, diepe, in 't goor, in 't goor, En in de biezen. Om niet te vervriezen. Digitized by Google b. Het vogelnest-zoeken wordt door de jongens, buiten, nog immer met lust gedaan. Alle overtui- gende reden van meester, landman of wetsverordening blijven zij in den wind slaan. Het nestjes-uithalen en het eitjes-rooven waren van ouds een jongensliefheb- berij en zullen — het is spijtig! Dit ergerlijk lentevermaak werd sedert eeuwen men zie Ter Gouw, bl.

Het eigenlijke zoeken, In de lente begint het vogelnest-zoeken. Om hierin te gelukken moet men goed de zeden en levenswijs der vogelen kennen: De Vlaamsche jongen is opmerkzaam en kent dit alles — ongelukkiglijk genoeg! Hij kan ook een loozen nest — een nest, dien de vogel niet zal voortbouwen — onderscheiden van den echten nest, waarin de eitjes zullen gelegd worden.

Meest altijd doen twee jongens te zamen, ze doen te gare: Digitized by Google — 59 — barmen, al de boschjes, al de braamstruiken, al de gaten der boomen. Hebben de kereltjes een nest gevonden, zoo worden de eieren geroofd. Soms ook wordt dag voor dag ieder gelegd eitje, uit den nest genomen en in de plaats een rond, glad keitje gelegd, dat de kleur der eitjes min of meer vertoont en in de beek gevonden wordt. De geroofde eitjes worden uitgeblazen: Als de eieren bebroed zijn, kan men ze niet meer uitblazen; ook worden zulke eitjes niet gezocht.

Om te weten of een ei bebroed is, d. Nu worden de uitgeblazen, ledige eierdoppen op een draad gereesemd en zulk eiersnoer oi eierreesem wordt als trofee aan den schoorsteen, boven de stoof, gehangen. De jongen stelt er eilaas! Meezen en sommige andere vogels wonen in de gaten der oude tronken.

Dikwijls is het hol zoo klein, dat de jongen er de hand niet kan door krijgen. Nu wordt een mikje van hout gezocht ; het wordt in het hol, met het dubbel vorktakje vooruit, gestoken, eenige malen rond gewonden en gedraaid, ten einde aldus Digitized by Google Fig. Door dit te doen worden vele der eitjes verbrijzeld, doch hier en daar blijft er wel een geheel, dat voor het eeresnoer zal kunnen dienen I Nest en eieren nemen, heet men den vogel uittrekken ; rooven, den vogel rooven, den nest rooven is enkel de eieren stelen en den nest op zijn plaats laten.

Veel vogels — vooral musschen — wonen hoog in de boomkruinen. Nu moet op den boom geklommen worden. Ieder jongen is geen goed boomklimmer: Vele klimmers — klemmers op veel plaatsen — gebruiken het klemzeel Oosten en Zuiden van Oost- Vlaanderen , de klemkoorde De Bo , de kleferkoord Corn.

Met zulk klemzeel kan men gemak- kelijk en zeer hoog klimmen, de uitsteeksels en hob- beligheden der boomschors houden het door beide voeten gespannen zeel tegen en beletten dat de klim- mer opnieuw naar beneden glijde. Is de boom zeer dik en kan de klimmer hem met beide armen niet overpakken omarmen , zoo wordt de Fig.

Klem- zeel rond de voeten gewonden. Digitized by Google — 6i — boom, door middel van een dikkere koord, die stevig in de twee handen wordt genomen, omvangen. Sommige klimmers gebruiken, evenals de snoeiers, sporen, d. De Bo heet ze: Geldt het een vogelsoort, die lief zingt en gemakkelijk in kooien kan worden opgekweekt b.

De eitjes worden uitge- broed, en de jonge vogels worden, als zij op het punt zijn hun nest te verlaten en weg te vliegen, naar huis medegenomen en in eene kooi gezet. De vogel maakt, d. Zie ook De Bo. Nest dragen, De Bo. Wordt gezeid van vogelen, die met hooi, woUe, haar, pluimen, enz. De vogel woont in een hol, in den barm, onder een grashoop, enz. De eitjes nemen en den nest laten. Op de eieren zitten. Bebroede, bebroeide eieren zijn eieren met min of meer ontwikkelde kiem.

Uit de eierschaal komen, Fr. Men zegt ook uitkippen. Nesteu Het keisteenlje, dat in den nest, in de plaats van het geroofde ei gelegd wordt om den vogel te bedrie- gen. Ook gezeid van het hennenei, dat men in den nest laat liggen. Platte jongskes, Drogenbosch, Land van Aalst en wel elders. Jongskes, die nog geene pluimen hebben.

Zuiden van Oost- Vlaanderen. De jongskes zijn gestekt of gestokt, als de jonge pluimpjes, als stekjes of slokjes, uit de huid te voor- schijn komen. Duvels haar, doeivelshaar i. Het eerste dons van jonge vogels. Schuermans illustreert het door dezen volzin: Die vog eiken s hebben nog duvelshaar, haal ze nog niet uil Brabant en Limburg.

Digitized by Google - 63 - knapen vogeljongskes te vinden, om ze dien dag op te smullen. Men zegt dit, als de jongskes gansch bevederd zijn en gereed om uit den nest te vliegen. Volucer, volatilis, volatui maturus, pennipotens. De vogel is uitgeleed, als al de jongskes zijn weg- gevlogen en de nest ledig is. De kakkernest blijft het laatst over. Zegelsem; De Bo en Joos. Land van Aalst; ook bij Joos. Kakkenesken, kaknestje, Brabant, Schuermans. Het is de laatst uitgekipte vogel, die ook het minst ontwikkeld is en het laatst den nest verlaat.

Kackert, Kack-in-nest, Kack-kert, Kackaerd. Hij omschrijft als volgt: Die vogel is verhaat: Hij haat, verhaat zijn nest! Digitized by Google - 6j - Ver haat ei, o. Als men nest en eitjes wegneemt, gebeurt het dat de vogel op de plaats een laatste ei legt, omdat hij misschien den tijd niet gevonden heeft om een nieuwen nest te bouwen.

Dit ei heet een verhaatei! Het kind dat een vogel weet wonen, zingt te Orsmaal: Ik weet ne vogelnest; De vogelkes zullen gaan vliegen, Maar 't moerken weet het best! Mijn lief vogelken, ge blijft hie! Digitized by Google Eindelijk, ziehier een VogeUvaderons: E vogelken me zwarte pluimen En ne gelen bek.

Ekster bont zit op den boom Met de merel schoon. Mijne God van hierboven, Ik kom om u te loven, Da'k mag vinden al die vogelen, 't Zij klein, 't zij groot. Eer ik sterf de bittere dood. De eikens uit den nest Zijn wel goed. Maar de jongskes uit den nest Zijn toch best. Een vogel met grijze pluimen En met nen zwarten bek. De heer die riep van boven Om hem te loven. Hij roept al de vogels uit den nest, En in 't buiksken zijn ze best, En de vogels weunen in 't gemeen, En die ze uittrekt, heeft ze alleen.

Wie den VogeUvaderons kent en leest, is verzekerd veel vogels te zullen vinden. Te Hundelgem bij Zottegem gaan al de kinderen op St. In het Land van Aalst zeggen de knapen: Het is vooral bij het vogelnest-zoeken, of het nest-uittrekken, b. Het werd toch ook gedaan bij het fruit-stelen en om over een muur te geraken, enz. Boeilsen iemand , Assche. Bok eenen zetten, Oost- Vlaanderen, Scn. Schoere schouder , schoerken staan. Steune, steuntje staan, Zegelsem. Faire la courte échelle, c.

Ons doel is niet een verhandeling over de vogelarij te schrijven. Wij willen hier enkel geven al wat echte kindervogelvangst is: Hier mag het een en ander gezegd worden over het volgende: Lijmaar tj es leggen i. Men neemt tarwaartjes, waarvan de steel omtrent 20 cm. Men bestrijkt deze met lijm vogellijm en men legt deze Itjmaarkes op plaatsen, waar mus- schen, vinken, enz.

De vogeltjes komen de graantjes uitpikken, doch het lijmaarke kleeft aan hun pluim, vlerk of pootje en belet hun weder op te vliegen. Het is een winterlust: Digitized by Google — 68 — Ltjmauwe, vr. Lijmstok, lijmroede, lijmgarde, lijmstang, Van Dale. Doch de lijmstang is niet het lijmaartje, Chomel beschrijft den lymsteng als volgt: Vogellijm, van Hulstschors en -bladeren gemaakt, die men heeft laten rotten en men met noten olie en taaie terpentijn gemengd heeft tamelijk dik zijn bestreeken, zodanig dat de steng met Rijsjes een Boom met takken vertoont; dan de Rijsjes moeten er maar heel los in steeken, op dat wanneer een Vogel daarop gaat zitten, het Rijsje nederwaarts buigt, waardoor de Vogel, denkende te vallen, zijn vleugels uitspreid, en die behalven zijn Pooten als dan met Lijm besmet worden Soms benuttigt men hiertoe musch en uil.

De kinderen pieren vogels met: Hij heeft den vorm van een afgeknot prisma fig. Men stelt den bak schuins opeen stokje of op een liniaal, dat recht staat en waaraan een koord is vastgemaakt. Een verborgen jongen houdt deze koord in de hand. Komen de musschen, de botvinken of andere vogeltjes onder den wanmolenbak het voedsel zoeker, zoo trekt de jongen met de koord het steunstokje weg en de vogels zitten gevangen.

Zegelsem en wel elders. Ziehier hoe zij de piere maken: Digitized by Google — 70 — elkander zoodanig dat twee hoeklijncn elkander raken; men bekomt aldus een soort van huisje fig. Op ditzelfde uiteinde van het mikje zet men alsdan, verti- kaal, met het scherpe puntje, het rolronde stokje ; het andere uiteinde ondersteunt den schuins liggen- den tichel, die ook op den tegenoverge- stelden steen rust. In de piere worden graantjes gelegd; rondom op de sneeuw, strooit men kaf.

Komt nu musch of vink in de piere om het graan op te pikken, zoo verroert de vogel het mikje en de tichel klapt neder: Digitized by Google — 71 — Namen. In het kip zitten. Zie ook Van Dale, die het woord vrouwelijk maakt.

JUNius heeft ook knippe, bl. Want in knippen wtgehangen Wert de vrolyckheyt gevangen. Door als een geluyt gelockt, Wert het in 't verderf gehoekt. Ons gezonden uit Schaarbeek. Doch het minkijzer voetangel, voetklem, voetijzer, wolfs- Digitized by Google angel, wolfsklem, wolfsijzer, ons wolvenifzer is gansch wat anders. Kiliaan reeds beschrijft het: Dit bestaat uit twee halve cirkels van ijzerdraad, die door middel van een diameter met springveer over elkander toegeslagen worden.

Een ijzeren haakje of til, aan die veer vast en waarop een stukje brood wordt bevestigd, benevens het U-vormig uitsteeksel van den doormeter, van een sluitijzertje voorzien, dienen om de twee halve cirkels van elkander verwijderd te houden en zoo tot een cirkel te maken, — den vogel tot een strik. Bijt de vogel aan het brood, zoo slaan de twee cirkels toe, en gemeenlijk zit hij er tusschen geprangd. De jongen legt het ijzer derwijze in het mul, dat het stukje brood alleen zichtbaar blijft.

KiLlAAN heeft piere, c fland, », doch niet juist in dezelfde beteekenis ; hij vertaalt: Decipulum, decipula, transenna ». Stee n kot, o. Hamme, Dendermonde, Digitized by Google - 73 — Val, vr. Men zegt de piere zetten, bij Van Dale de knip opzetten, 3. In de lente, als het sap begint te vloeien, weten de kinderen gemakkelijk de schors van dikke afge- snoeide populiertwijgen los te krijgen. Zij snijden met een scherp mes, in die twijgen, twee diepe, evenwijdige kringen, die dwars door de schors tot op het hout komen en een voet of meer van elkander verwijderd zijn.

Daarna trekken zij, immer met het mes, van den eenen kring tot den anderen een rechte, diepe insnede. Vervolgens kloppen zij lang en herhaaldelijk met den hecht van hun mes op de schors. Deze komt zoo langzaam los en kan van het hout gescheiden worden.

De jongens hebben aldus eene rompe fig. Zij steken nu, op elk uiteinde der buis, kruisgewijs twee stokjes en maken de openingen met een weinig hooi toe. Omtrent het midden van den cylinder snijden Fig. Digitized by Google - 74 - zij een rond hol, groot genoeg om er de musschen soms wel spreeuwen door te laten. De rompe wordt op een appelaar of eenig anderen fruitboom van den boomgaard vastgebonden.

De vogels komen er in wonen en worden aldus gemak- kelijk met hun broedsel, door de jongens geknipt Zegelsem. An leren leggen oude potten, kannen, koffiekan- nen, kannebuizen draineerbuizen , zoogenaamde mus- schenpotten zie Van Dale met hetzelfde doel op de fruitboomen van hunnen boomgaard. De jongens sluiten de vogels in kooien op. Zij maken deze zelf, of gebruiken hiertoe sigaren- kistjes, enz. Meer over die kooien schrijven, zoude ons buiten ons gebied leiden.

Het werd vroeger wel meer gedaan, ook des win- ters, dan nu. In onze jaugd hebben wij het door jongens menigmaal zien doen. Ook uit Turnhout zond men ons mededeelingen over die jongenspret. Wij geven het woord aan Chomel, Huish, Wbd,, , die zelfs een heel schoone plaat van B. DE Bakker opneemt, welke het winter- spelletje voorstelt: Die zich op deeze Jagt een weinig ver- Fig.

Staan, vangen er veel, want men kan van deeze peperhuizen op verscheidene mesthoopen steeken ; en zelfs op de boomen, waar op men ze ziet rusten, en op nieuw opgemaakt land. Daer is dan een gauwe jongen Die op desen handel past, Thyrsis komt oock uyt gesprongen, En hy eet sijn eygen gast. Vo£ els-slaan, liet wordt door grooie jongens, ook toch door volwassenen gedaan.

Des winters, ook laat in den herfst, als de bladeren gevallen zijn, doch op de haagtronken — op haag- beuken en beuken vooral — nog eenig dor rood loover staat, zoeken de musschen en botvinken hieronder tegen de bijtende vorst eene schuilplaats. De jongens weten dit, trekken naar die hagen met een brandende lantaarn, verschrikken de arme vogeltjes, die uit de haag en naar het licht vliegen, waar zij, zooveel mogelijk, door stokken worden doodgeslagen.

Dat heet men vogels-slaan ; de jongens zijn vogeU sla g ers. Een enkel woord hierover. De jongens schieten naar de vogels met: Vogels temmen of tam maken. De kinderen temmen inzonderheid: Kraaien ; Groenvinken, enz. Over tamme groen vinken hier wat meer: De groenvink Ligurinus chloris 2 is in ons land gemeen genoeg. Men leert hem Vorst-bij-Brussel, Lier, Turnhout en wel elders op de kruk zitten.

De vogelkfuk is een stokje van twee tot vier deci- meters lang met een dwarshoutje, zoodat het geheel niet slecht op eene kruk gelijkt. Rond de gioenvink — rond den buik, onder de vleugels — doet men een soort van gareel r— de broek, zegt men — en aan dit gareel een touwtje.

Soms doet men het touwtje aan een pootje vast, doch alsdan wordt het voor den vogel een wreed martelspel. Dit touwtje wordt aan de fU- ».

Nu leert men den vogel opvliegen en terug op de kruk nederzijgen, bij het minste snokje, dat men aan het koordje geeft. Het touwtje kan zeer lang zijn. Arduintje is een Bnibantsch woord voor dien vogel.

Digitized by Google Ook in Holland is dit lemspelletje bekend. Zie Ter Gouw, Vogel op de kruk. Zoo schrijft Van Dale op kruk: Zie ook bij Van Dale, Vogelkruk, Cats bedoelt de vogelkruk, als hij rijmt: Digitized by Google — 19 — 9.

Men zegt lachend tot het kleine kind dat een vogel, die op den grond zit, verlangt te vangen, dat het een weinig zout op zijnen staart moet leggen! Onfeilbaar is zulk vangmiddeltje! Zeer weinig van alles wat de Vischvangst betreft, mag hier, in onze verhandeling, een plaatsje vinden. Kinderen visschen gaarne met de lyn of hengel- roede. Men ziet ze des zomers overal aan vaarten en vijvers. Het is en blijft toch een mannenwerk.

Calom n' XXIX schrijft: Een echte kinderlust is het Vangen van stekelbaarsjes. Zij vangen deze kleine visschjes door middel van holsblok, schotel of pan.

Zij houden ze levend in een ketel tj e met frisch water opgevuld. Ook heeft het diertje, bij de kinderen, veel namen.

Baa r ske, o. Digitized by Google — 8o -- Kraaihlick, m. Siekelbak, stekelbakske, Land van Waas VT. Land van Oudenaarde VT. Deze martelspelen verschaffen hun lust en genoe- gen. Zij weten niet wat zij doen, en medelijden kennen de bengels niet: En juist daarom meenen wij, dat, ter wille van de volledigheid, die wij getracht hebben te bereiken, deze martelspelletjes hier mogen behandeld worden. Kinderen hebben genot, als ze dieren kunnen slaan, stooten, stampen; Als ze er kunnen met steenen, aardklompen naar werpen.

Bepaaldelijk teekenden wij op: Er naar smijten met steenen; Digitized by Google — Si — Ze in het water gooien en ze beletten aan wal te geraken, zoodat de arme dieren verdrinken moeten ; Een oude kasserool, moor of een stuk stoofbuis aan hunnen staart binden en daarna het dier doen voorthollen!

Er achter draven in weide en meersch, ze aldus schrik aanjagen; De koe begint alsdan te bijzen biezen of bissen , 4. EzeL Het beest aframmelen; Peper in zijn aars steken, ten einde het dier te doen slaan en voorthollen! Een ijzeren draad door den snuit van een gevan- gen mol steken, dien draad een weinig omkrommen en vervolgens het dier zich in den grond laten dood- wroeten!

Als hij zich ter verdediging heeft opgerold, hem in een water rollen en stampen, waar het beest alsdan verdrinkt. De jongens giegelen het uit van pret, als het beestje den kleinen snuit weer bloot maakt. Ze levend met opgesperde vlerken op deur, poort of boom nagelen, en ze daarna heel langzaam laten sterven. Ja, Ter Gouw bl. Met uitgespreide vlerken spijkerden zij haar aan een boom, met een stukje spek boven den kop, dat het arme dier niet bereiken kon, zoodat het onder den geur van 't lekkere hapje den hongerdood stierf!

Rat of roL Het roijesbranden beschrijft Ter Gouav bl. Een gevangen rot werd met stroo omwonden en met pek, teer en zwavel besmeerd. Dit werd in brand gestoken en de rot losgelaten. Het angstige dier vloog links en rechts, en bragt de heele buurt in opschud- ding. Vrouwen met bezems, meiden met luiwagens, de snijder met zijn parsplank, de aardappelman met zijn schop, de melkboer met zijn juk — allen schoten toe, en dreven met vereende magt de rot in de gracht; waar zij nog eenigen tijd brandende ronddreef, terwijl brug en wallekant vol kijkers stonden.

Ja, de vuur- werkmakers namen er zelfs een model aan, en maakten ook rotjes om op het water te branden. Het was ijselijk hoe de diertjes piepten en schreeuwden en tegen het deksel sprongen — doch de guiten lachten er harte- lijk om!

Kikvorsch oipuit te Zegelsem puid, mv. Ze doodgooien, doodstampen, doodslaan met stokken. Ja, wij hebben zelfs met die puiten zien kaatsen! Insecten en andere kleine diertjes. Bombus , in Vlaanderen meer hurzel huzzel geheeten. De kinderen zoeken ze ijverig. Als het diertje in een holletje kruipt of op een bloem zuigt, wordt het doodgeslagen of gestampt; de guit neemt het daarna met voorzichtigheid vast, want de angel wil en kan nog steken, rukt kop en thorax van het achterlijf; tusschen beide deelen ligt gewoonlijk een druppel honig, dien de jongen met lust opzuigt.

Te Wambeke vervolgen de jongens bieën en hom- mels met dit rijmpje: Zijn gat stond open! Daar kwam een heuzelken ingekropen, En hoe meer da Kobeke sprong, Hoe meer dat heuzelke zong! Ze worden gevangen en in doosjes gezet; of hunne pootjes worden uitgerukt. Kapellen c werden met hun vijfentwintigen aan een draad geregen, om zoo, aan de hand van een kwajongen, zich dood te fladderen Digitized by Google - 84 - 4° Vliegen, Gevangen vliegen worden in een doosje gesloten, dat in het deksel een opening heeft; vervolgens lang- zaam en omzichtig, éen voor éen, weer uitgelaten.

Vliegen werden de vlerken uitgerukt en aan een papieren wagentje of sleetje gespannen! En daarin hebben « die kleine Barbaren nog wel een Romein- schen Keizer tot voorganger gehad! Met spelden tracht men ze aan den wand te door- boren. Te Molenbeek-Brussel zagen wij op het papier teekeningen maken met het roode oogvocht der vliegen I Vliegen doen exerceeren, Eene naald wordt met het oog in een kurkje gedrukt; eene vlieg wordt gevangen, haar vleugels worden uitgerukt en men steekt het insect met het achterlijf in de speldepunt en in hare spartelende pootjes steekt men een fijn, licht stukje van een solferstek, dat aan beide uiteinden een zeer licht bol- letje van een raap of iets dergelijks draagt.

Zonder die bolletjes laat de vlieg, die haar geweer tusschen de pootjes heen en weer schuift, het weldra vallen. De slijkvlieg Eristalus , meer Hetnelbie Zegel- sem , Slrontbie Drogenbosch geheeten, wordt ook niet gespaard. De kinderen kennen zeer goed deze soort van vlieg, die wonderwel op de bie gelijkt, doch enkel twee vleugels en geen angel bezit. Zij vangen ze, vooral op de pissebloemen, steken ze in doosjes, waar men ze hoort brommen en zij lang- zaam sterven. Martelspelletjes met meikevers zijn: Nu nijpt men het onderdeel van een achterpoot van den meikever weg, en in de overgebleven stomp steekt men de punt der speld, zoodat ze tot bij het achterlijf van 'l diertje doordringt.

Dit begint te vliegen en draait steeds als een meuleke rond het stokje, dat de jongen in de hand houdt Het kind zingt: Morgen komt Machielken, En komt Machielken morgen niet, Hij en komt van heel zij' leven niet!

Taupins, insect van de groep Elateriden. De kinderen kennen zeer goed deze harde kerf- dieren, soort van kevers, die, op de palm der hand op hunnen rug gelegd zijnde, met een wip omhoog- springen, trachten op hunne pooten terecht te komen en daarna ijlings wegloopen. Digitized by Google — 86 — Te Molenbeek- Brussel heet men ze: De kinderen leggen ze ruggelings op hunne hand- palm en roepen als het diertje opwipt: Het gemeene diertje, een soort van spin met half- sfeervormig lichaam en zeer lange pooten, draagt in de kinderwereld verschillende namen.

We geven er hier eenige op: Antwerpen VK, I, Digitized by Google - Overal vermaken zich de kinderen, jongens en meisjes, met de pooten van het dier uit te rukken.

Deze pooten bewegen zich lang nog na dit martelwerk, en deze bewegingen worden als een soort orakel geraadpleegd. Of ik trek uw langste beentjen uit! Of ik trek uw eerste pootjen uit! Wijs mijn huis, Of ik trek uw tweede pootjen uit! Te Waarbeke luidt het: Gij moet mijn wegelken wijzen. Van hier naar Brussel, Van hier naar huis. Wijs mijn huis, Of ik trek uw leste pootjen uit! Wijs mij den weg naar Brussel, Anders trek ik uw langste been uit!

Zoo wijst ze, zeggen de kinderen, waar hare schaapkens zijn. Heft zij geen poot op, dan wordt ze gedood Joos. Hare hoorntjes worden met een spade afgesneden. Het overige van onzen oogst, op het kinderspeel- veld gegaard en dat met het dier in verband staat, hebben wij alphabetischerwijze geschikt, na evenwel de volgende ondergroepen aangenomen te hebben: Digitized by Google z.

Ofschoon wij de sprookjesliteratuur in ons werk niet hebben aangeraakt, toch hebben wij gemeend eenige bijzondere dierensprookjes niet te mogen aan kant schuiven: Digitized by Google — 90 — Een ander, doch korter: Hond, 1° De hond speelt een groote rol i in het kinder- leven. De kleine streelt hem, wascht hem, doet hem baden ; Leert hem springen, aanbrengen, andere toertjes; Spant hem in wagentjes; Gaat er mede wandelen, leidt hem aan een leisnoer; Doet zijn gebas na; Zit er op te paard; Hitst hem op tegen dier en mensch, ja, smijt er naar met steen en stok of martelt hem op andere wijze zie boven.

Zijn stertje was af en zijn poepeke was bloot! Das verkehr mit diesen Thieren wird desto grösser und inniger gewesen sein, je weniger der bunte Kindertand derjetzzeit damals bekannt war ». De schrijver spreekt over de Middeleeuwen. Digitized by Google — gi — Dor kwam-der Jan den temmerman: Hi temmerdege da hondje zij stertjen ani En as da hondje ze stertje was aangedaan, Dan zei Jan-jan den temmerman: Kust den dienen die 't er achter hangt!

Of, zeer gewoon, in plaats van de laatste twee verzen: Om 't hondje te bedriegen. Te Nevele lag het hondeken in de biezen dood: En die hondekens schreiden traantjes ter , Pikkelbeentjes groot. En die hondekens kregen een schotelken Met gebrokkeld wittebrood Museum', , II, Digitized by Google — 92 -- Elders vallen hond en kat samen in 't water: En 'k sta daarin versteld!

Negen dagen blind Is een hondskind! Zie hier Haan, 4. G'het ons kindje zeer gedaan! G'het nen halven stokvisch g'eten En nen heelen abberdaan! Aalst en Land van Waas. Minnekepoes, gij hebt gedaan, Ge kunt maar op een ander elders gaan! Elders komt een ander, maar toch verwant kat- rijmpje voor: Gij zult krijgen een groote roei. De kat viel in de kom, De kom viel in twee, De kat lag in zee; De zee barstte open, De kat was verzopen!

Te Denderleeuw luidt het: Ons kat sprong op een stelselken. Het stelselken viel in; Ons kat was de kop in! Is ze nog niet dood, Geef ze een korstje brood!

Is ze nog niet koud, Geef ze een beetje zout! Is ze nog niet zat. Geef ze nen schop onder heur gat! Digitized by Google — 95 - Te Liedekerke: Geef ze een köstjen brood; Is ze nog niet zat, Giet ze 'n scheut janevel i in heur gat!

De kat viel van de zei zulle. De zei viel af, En de kat beuren kop af! In Oost- Vlaanderen hoort men nog: Onzes dunkens is 't een eenvoudig paaisprookje, dat ook te Overwinden bekend is: De kat lag in de koem ; De koem beste open: En de kat was verzopen! Een ander historietje uit Huisingen: De kat zat op de koord. De rat zat aan het brood, De muis zat in 't schap, Tot spijt van de valsche kat! Tantiter, tantiter, Van kropsalaai en ander goed. En wilde mij niet gelooven, O! En te Zolder, doch het klinkt meer geleerd: De kat die stak de stert in 't vuur; De stert begost te krollen.

De kat begost te lollen! Hebt ge hem niet hooren polsen! Digitized by Google Iladt ge hem met zijn stertjen gepakt, Hij ware niet verdronken! Een leugenliedje op de koe: En ik ging dei beestjen 't huid afdoen, En ik hong het huid op mijnen stok En ik trok daarmee naar Allewaar op; Als ik tot Allewaar kwam, Daar stond een koe, een groote koe.

Een koe met lêeren tanden; Die koe scheet boter met g'heele manden. Schijnt gezongen te worden, blijkens het bis der laatste verzen. Zie VL, Vm, Digitized by Google — 99 — Hier volgt alles wat het koewachtersleven ons schonk. Daar de stof nog al uitgebreid is, zullen wij ze behandelen als volgt: De koewachters hebben als wapen en speeltuig de zweep, waarmede zij hunne koeien voortdrijven en zich verlustigen.

Zij heeft de volgende namen: Cachoire, Watou Loqurla, IX, Djak, djakke, dzakke, Oost- en West- Vlaanderen. Ook bij De Bo, Joos, Sleeckx. Het ware interessant die lijn te kennen. Her- dersem en Lebbeke kennen beide woorden. Digitized by Google — — Klakke, vr. Hij brengt het tot het Gal. Klaksoor, klaksoore, De Bo. Zegelsem — Doch meest gebruikt voor paardezweep lange. Zie beneden soorten van zweepen. Kletsoor, Van Dale, die het omschrijft door: Kiliaan heeft het woord voor: Ook JuNiUS, die kletsoire schrijft.

Herdersem, Moorsel, Wieze, Denderbelle, Lebbeke. Digitized by Google — lOI — Smik, vr. Wdb, De meest algemeene naam.

De eenvoudige kinderzweep, liever zweepje, be- staande uit een stokje en een koordje; De topzweep. De echte koewachterszweep, welke wij verder breed- voerig beschrijven; De paardezweep — peerdedjakke, kartonszweep, kletsoore — met langen steel, welke door paarden- leiders gebruikt wordt; Het ruiterzweepke, zeer kort, enkel door ruiters gebezigd ; De kattedjakke, kleine zweep, welke in den hoek van den haard hangt en dient om de katten uit de keuken te jagen ; het is soms een klein ketlingje aan een steel vastgehecht; De biezen djakke, welke de jongens uit biezen zie aldaar vlechten; De keperdjak, de keperdjek, een gekeperde zweep Land van Dendermonde, VL, XI, Zie beneden ; De kogeldjak, een djak of djek , waar knoopen in gelegd zijn Land van Dendermonde, Idem ; Een tweeluik, drtjluik, vierluik, djak, die uil twee, drie of vier luiken zie beneden bestaat Land van Dendermonde, Idem.

Digitized by Google — — 3° Deden der koeivachiersziveep. Zegelsem, Asper VT, V, B Deelen van den steel. Hij is kort, vier tot vijf decimeters lang, éen centi- meter dik, van taai hout. Het is een kleine insnede op een der uiteinden, waarin men het hangsel stropt. Men zegt ook het kertje Zegelsem.

Het kopke, het hoofdeke. Het uiteinde van den steel, dicht bij het halzeke Zegelsem. De lengte der djakke hangt af van de kracht en de behendigheid van den koewachter. De langste djakken geven de schoonste slagen ; maar het klink- snoer komt, in zulk geval, wel eens in het gelaat van den onbehendigen speler terecht. De djakke wordt, van den steel aan, dunner en dunner; het dikste deel heeft ongeveer de dikte en de lengte van den steel. Zij wordt uit vlas of uit kemp vervaardigd.

Zij heeft de volgende onder- deden: A Hei hangsel Zegelsem, Asper. Het is een dubbel koordje, waarmede de djakke aan het hal- zeke wordt vastgeknoopt, liever vastgestropt Namen.

Asper, Zegelsem, Hangzeel, o. A' Keten of lijf. Het dikste der djakke heet: Het is gekeperd, alsdan heet men het, het. Of getrokken, alsdan zegt men het getrokkenc. Als de zweep volledig is, heeft zij een slag, die uit een drtjslag en een Iwec- slag bestaat.

Soms bestaat enkel de tweeslag of een- voudig weg de slag. De drtjslag heeft drie koordjes, die tot éen koord zijn samengevlochten. De tweeslag is dunner dan de drtjslag, deze dunner dan de keten.

De tweeslag bestaat uit twee ineenge- vlochten koordjes. Voor De Bo, die geen dry slag kent, is de tiveeslag: De tweeslag heet nog voetje bij De Bo. Het klinksnoer of klenksnoer is het dunne eind- koordje, dat den slag moet geven. Klap, GalléE bij kasjón, Klapkoorde, vr. De Bo bij voorsnoer en keten. Vorst-bij -Brussel, Denderleeuw, Aalst, Ninove en omstreken. Digitized by Google — I05 — Klatschool met Hgd. Ook Loguela, IX, Ongeveer een voet lang, zegt de schrijver.

Voorsnoer, o De Bo. Het klinksnoer heeft aan het uiteinde een knoopke Zegelsem en een pluitne Zegelsem. Jlet knoopke moet beletten, dat het klinksnoer, door het djakken niet teenemaal losgerake. De pluime is het loshangende, ongevlochten eind- kwastje van het klinksnoer. Het is de pluime, die den klap voortbrengt.

Zij verslijt, wordt immer korter en, als zij te kort is, moet het knoopke hooger gelegd worden. Asper VT , Zegelsem. Freluche de la mêeke. De algeraeene naam, welken men voor dit werk bezigt, is vlechten: Doch er bestaan verschillende manieren van vlechten en die moeten hier beschreven worden. Digitized by Google — io6 — a Vooreerst wordt het noodige vlas kemp in het Land van Waas gekozen; het wordt goed gereinigd, vervolgens maakt men er spcckselingen van.

Asper, VT, V, 38 zijn: Van- daar de naam. Met die speekselingen bekomt men twee, drie of meer strengen 2ie de Wdb. Er zijn zweepen van zestien strengen! Hoe meer strengen, hoe moeilijker het werk wordt, doch ook hoe heerlijker de djakke is!

Andere namen der strenge: Luik, Land van Dendermonde. Hij spreekt van djakken van acht tot tien schinkels. Door middel van die strengen legt men, trekt men of kepert men de djakke. B Leggen, Dit is de eenvoudigste manier. Twee, drie of meer. Aan zulke djakke hecht de jongen niet veel waarde.

Bij De Bo is leggen: De Bo heeft nog platleggen, dat hij als volgt omschrijft: De drieslag, de tweeslag worden gelegd, gevlochten, gebreid, C Trekken, Het trekken wordt juist genoeg in Volk en Taal, V, 38, beschreven: Nu wordt de buitenstreng van 't rechtergroepje te midden door het linkergroepje geleid om vervolgens de eerste der binnenstrengen van haar groepje te komen zijn; de buitenstreng van het linkergroepje gelijkelijk door het rechter — en zoo gaat het werk voort altijd afwis- selend tusschen de rechter- en de linkerbuitenstreng.

Indien echter 't getal strengen wat groot is, verlegt men met de buitenstreng tevens ook de naastliggende, zoodat men dan altijd met twee strengen werkt, gelijk in 't eerste geval met eene.

Alles goed gesloten of toegetrokken vormt men aldus een regelmatige, vier- kante zweep. Men trekt als hierboven beschreven staat, doch rond een min of meer dikke koord, die dus de kern der djakke vormt. Het keperen bestaat in 't herhalen van dees werk, zoodanig dat elke strenge beurtelings dient om als ooge gezet, om rond de ooge geleid en om door de ooge gestoken te worden. Kippelen; en in klafsuè'r kip' pele: Hij beschrijft het werk bij knokken: Om te knokken neemt men op éénmaal drie schinkels die men ineen strengelt 1 Men kan er wel meer gebruiken.

Digitized by Google — log — en vast toehaalt ; dan neemt men eenen vierden schin- kel en hem voegende bij de twee laatste van de drie voorgaande die reeds geknokt zijn, strengelt men deze drie wederom ineen op dezelfde wijze; dan neemt men den vijfden schinkel en hem insgelijks voegende bij de twee laatste van de voorgaande, strengelt men ze alweer op dezelfde wijs; en aldus gedurig voort rond, tot dat de keten voltrokken is.

Hoe menigvuldiger en hoe dikker de schinkels zijn, waar- mede men knokt, hoc dikker en hoe zwaarder ook de zweep zal zijn, die men knokt. Te Itegem spreekt men van: Een klets te vlechten, als het met twee draden is; Een kleis te schakelen, met drie draden ; Een kleis te sltnderen, met vier draden. Koordkneukelen is, te Hoogstraten, op de kneu- kels vlechten.

Zie ook Kncukelen bij Corn. Zie de plaatsnamen bij Djakkc, Djekken, Dendermonde en omstr. Jakken, De Bo, Schueraians. Klakken met de zweep , Van Dale. Peertsen, Klein Brabant; Kapellen Schuerm. Zweepen, Itegem; Van Dale. Zweepklappen, Ter Gouw, bl. Het lied der djak wordt door de koeters uit het Land van Waas aldus vertaald: B Bijzondere manieren van djakken. De meest gebruikte djakwijze bestaat in arm en zweep omhoog te steken, daarna ze met machtigen zwaai naar beneden te zwieren.

. De kat zat op de koord. Hij kende er maar één, Blondy, een Brigitte Bardot op leeftijd. Soms doet hij mij aan Martin Ros denken, dan weer aan Simon Vinkenoog. Hij spreekt van djakken van acht tot tien schinkels. Een manoeuvre, gehaaide ex ploitanten van de holocaust industrie waardig. 61, 62 Ens, Kort hist. berigt over de formulieren 60, 61 Erasmus, Eedev. over het kind Is dat Naomi Hoop (v. d.), Geloo&belijdenis Hoorn, Toespraak 17 Nov. Eoscius ])e P. C. Taciti fide in Sex prioribus bigbuz.eu libres disputavit Cicero pro Oudheidk. verhandel. betr. de kleine rookp^pjes Tabellen (Synchron.). Thai massage seks internet sex jobs - erotische massage Ik heb 2 weken niet gespoten Erotische massage geleen internet sex jobs Erotische massage geleen . 31 mei pjes sex contact arnhem Door de snelle opkomst van het interne t, in korte tijd krijgen veel burgers Hij had een hoorn, waarop hij blies.

: Korte pjes sex hoorn

Spuitsex 20 euro sex Sexdate twente erotische massage zeeland
Thuisontvangst deventer dikke lul aftrekken De nachtegaal, men weet het, is een nieuwsgierig vogeltje en weet ook raad te geven. Hij werd zwaar kreunend en steunend afgevoerd onder het span laken, hij kon geen vin verroeren, dat vond hij als masochist nog lekker ook, daarna verbleef hij lang in de isoleercel in een dwangbuis, draaide totaal door, probeerde zijn kop tegen de muur stuk te slaan en bracht een jaar door in het gekkenhuis op de gesloten afdeling van paviljoen 3 waar de zwaarste gevallen zaten opgesloten. Ook heeft het diertje, bij de kinderen, veel namen. Een van mijn saffraangele snijtanden was tot op het tandvlees afgebroken na de vechtpartij van gister avond op de karateclub…ik moest bijna kotsen van mijzelf. Kom t'avont thuis, Achter den bornput leit en muis.
Geefmij sex thai sex rotterdam 811
Korte pjes sex hoorn Seksstandjes lekkere geile billen

Dikke hoer neuken massage en intiem

Korte pjes sex hoorn

Korte pjes sex hoorn